PROJEKT Regionalne „Centrum Wczesnej Diagnostyki Reumatoidalnej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” w ramach V Osi – Wsparcie dla obszaru Zdrowia; 5.1 Programy profilaktyczne.

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2023

Projekt był realizowany w okresie od: 2017-10-01 do: 2023.03.31 wspólnie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów (RCWDR)i Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne.

Celem głównym projektu było kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz zmniejszenie opóźnień diagnostycznych i poprawa wczesnej wykrywalności. Projekt przyczynił się do poprawy ich rokowania oraz utrzymania aktywności zawodowej. Projekt oparty o wytyczne szczegółowe “Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania RZS”.

Badanie przesiewowe i kwalifikacje na dalszą diagnostykę przeprowadzał lekarz POZ.

Z programu mogły skorzystać osoby spełniające poniższe kryteria.

  • wiek 18 - 65 lat
  • problemy reumatologiczne związane z bólem lub obrzękiem stawów
  • utrzymujący się obrzęk jednego lub wielu stawów, powstały nie w wyniku urazu

Kryterium wykluczającym była rozpoznana i leczona osteoporoza.