Dla kogo

Program skierowany jest do osób w wieku od 35 do 65 lat u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia oraz nie korzystały w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK), również u innego świadczeniodawcy.

Adresatami programu są szczególnie osoby obciążone czynnikami ryzyka (nadciśnienie tętnicze krwi, podwyższone stężenie cholesterolu, nadwaga, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, wiek, płeć męska, obciążenia genetyczne i inne).

Cel programu

  • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem poprzez wczesne wykrywanie redukcję występowania i natężenia czynników ryzyka
  • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK),
  • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK,
  • promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.

Gdzie skorzystać z badań

Z badań można skorzystać u swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Lekarz na podstawie wywiadu, pomiarów ciśnienia tętniczego krwi oraz wykonanych badań biochemicznych, podejmuje decyzję dotyczącą:

  •  ponownego badania za 5 lat,
  •  edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat,
  •  pozostawienia pod kontrolą lekarza POZ poza programem lub
  •  skierowania na leczenie do specjalisty.