Dokumentacja medyczna pacjentów udostępniania jest na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dokumentację medyczną udostępniamy na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela.