Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ Przychodnia Lekarska Zdrowie jest Pani Bożena Kaniewska

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie” s.c.

szanuje prawo do prywatności i gwarantuje Pacjentom prawa w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe Pacjentów były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Publikujemy niniejszą Politykę Prywatności celem wyjaśnienia zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w podmiocie leczniczym oraz w Serwisie internetowym www.zdrowiekoluszki.pl a przede wszystkim:

  • Kto jest administratorem danych,
  • Jakie dane są przetwarzane,
  • Jaki jest cel przetwarzania danych,
  • Jak długo dane są przetwarzane,
  • Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych,
  • Komu udostępniamy dane,
  • Czy dane są przekazywane do państwa trzeciego.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych jest NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie” s.c.

Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie” z siedzibą 95-040 Koluszki, ul. Korczaka 5 lub telefonując pod numer: 44 714 08 00

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt na adres: NZOZ „Przychodnia Lekarska Zdrowie” z siedzibą 95-040 Koluszki, ul. Korczaka 5, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Może Pan/Pani kontaktować się również za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych: pisząc na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie dane są przetwarzane?

Podane podczas rejestracji w naszej placówce dane zostaną wykorzystane do ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć, numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania - w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona, a w przypadku cudzoziemca - karta EKUZ lub dokument zgłoszenia do ubezpieczenia (ZCNA, ZZA, ZUA).

Oprócz danych wymienionych powyżej opcjonalnie: numer telefonu, adres e-mail.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach:

· ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia (podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, w związku z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c), h) oraz i) RODO.). Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

· usprawnienie kontaktu, podając dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres e-mail. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych świadczeń przez podmiot leczniczy (podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jak długo dane są przetwarzane?

Pana/Pani dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

· nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa - art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

· w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia,

· w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Ma Pan/Pani prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Komu udostępniamy dane?

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Pana/Pani danych.

Nie udostępniamy Pana/Pani danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora, np.: dostawcom usług informatycznych.

Zapewniamy przy tym, że podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnych umów z administratorem z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego?

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 1 marca 2019 roku.

POLITYKA COOKIES

1. Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część i odnosi się do znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, które wykorzystujemy w Serwisie internetowym: www.zdrowiekoluszki.pl

2. Korzystając ze stron Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze stron Serwisu.

3. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone, itp.).

4. Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne informacje.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

6. Na naszej stronie używamy Cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu: a. szybszego działania i ułatwiania ich używania,

b. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu,

c. analizowania ruchu na stronie.

7. W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 9. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach strony internetowej. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

11. Więcej informacji na temat plików Cookies znajdziesz pod linkiem wszystkoociasteczkach.pl